Mātugāma Vagga

SN 17.21 ) Seorang Perempuan( Mātugāma )

Baca cerita ...

SN 17.22 ) Perempuan Paling Cantik di Seluruh Negeri( Janapadakalyāṇi )

Baca cerita ...

SN 17.23 ) Putra Tunggal( Ekaputta )

Baca cerita ...

SN 17.24 ) Putri Tunggal( Ekadhītu )

Baca cerita ...

SN 17.25 ) Petapa dan Brahmana (1)( Samaṇabrāhmaṇa 1 )

Baca cerita ...

SN 17.26 ) Petapa dan Brahmana (2)( Samaṇabrāhmaṇa 2 )

Baca cerita ...

SN 17.27 ) Petapa dan Brahmana (3)( Samaṇabrāhmaṇa 3 )

Baca cerita ...

SN 17.28 ) Kulit( Chavi )

Baca cerita ...

SN 17.29 ) Tali( Vālarajju )

Baca cerita ...

SN 17.30 ) Bhikkhu( Khīṇāsava­bhikkhu )

Baca cerita ...