Petapa dan Brahmana (2)

Samaṇabrāhmaṇa 2 (SN 17.26)

Di Sāvatthī. “Para bhikkhu, para petapa atau brahmana itu yang tidak memahami sebagaimana adanya asal-mula dan lenyapnya, kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri dalam hal perolehan, kehormatan, dan pujian: mereka ini tidak Kuanggap sebagai petapa di antara para petapa …
“Tetapi, para bhikkhu, para petapa dan brahmana itu yang memahami hal-hal ini: mereka ini Kuanggap sebagai petapa di antara para petapa dan brahmana di antara para brahmana, dan para mulia ini, dengan merealisasikannya untuk diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung, dalam kehidupan ini masuk dan berdiam dalam tujuan pertapaan dan tujuan kebrahmanaan.”

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com