Sīlaṭṭhita Vagga

SN 47.21 )戒經 ( Sīla )

Baca cerita ...

SN 47.22 )久住經 ( Ṭhiti )

Baca cerita ...

SN 47.23 )衰退經 ( Parihāna )

Baca cerita ...

SN 47.24 )單純經 ( Suddhaka )

Baca cerita ...

SN 47.25 )某位婆羅門經 ( Brāhmaṇa )

Baca cerita ...

SN 47.26 )部分經 ( Padesa )

Baca cerita ...

SN 47.27 )完全經 ( Samatta )

Baca cerita ...

SN 47.28 )世界經 ( Loka )

Baca cerita ...

SN 47.29 )富吉經 ( Sirivaḍḍha )

Baca cerita ...

SN 47.30 )摩那提那經 ( Mānadinna )

Baca cerita ...

SN 47.104 )上分等經十則 ( Uddham­bhāgiya­saṃyojana )

Baca cerita ...