Gahapati Vagga

MN 51 ) Kepada Kandaraka( Kandaraka )

Baca cerita ...

MN 52 ) Orang dari Aṭṭhakanāgara( Aṭṭhakanāgara )

Baca cerita ...

MN 53 ) Siswa dalam Latihan yang Lebih Tinggi( Sekha )

Baca cerita ...

MN 54 ) Kepada Potaliya( Potaliya )

Baca cerita ...

MN 55 ) Kepada Jīvaka( Jīvaka )

Baca cerita ...

MN 56 ) Kepada Upāli( Upāli )

Baca cerita ...

MN 57 ) Petapa Berperilaku-Anjing( Kukkuravatika )

Baca cerita ...

MN 58 ) Kepada Pangeran Abhaya( Abhayarājakumāra )

Baca cerita ...

MN 59 ) Banyak Jenis Perasaan( Bahuvedanīya )

Baca cerita ...

MN 60 ) Ajaran yang Tidak Dapat Dibantah( Apaṇṇaka )

Baca cerita ...