Ekadhamma Vagga

SN 54.1 ) Satu Hal( Ekadhamma )

Baca cerita ...

SN 54.2 ) Faktor-faktor Pencerahan( Bojjhaṅga )

Baca cerita ...

SN 54.2–5 ) Faktor-faktor Pencerahan( Bojjhaṅga – Phala 2 )

Baca cerita ...

SN 54.3 ) Versi Sederhana( Suddhaka )

Baca cerita ...

SN 54.4 ) Buah (1)( Phala 1 )

Baca cerita ...

SN 54.5 ) Buah (2)( Phala 2 )

Baca cerita ...

SN 54.6 ) Ariṭṭha( Ariṭṭha )

Baca cerita ...

SN 54.7 ) Mahākappina( Kappina )

Baca cerita ...

SN 54.8 ) Perumpamaan Lampu Minyak( Dīpa )

Baca cerita ...

SN 54.9 ) Di Vesālī( Vesālī )

Baca cerita ...

SN 54.10 ) Kimbila( Kimbila )

Baca cerita ...