Gaṅgāpeyyāla Vagga

SN 47.51 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Pācīnaninna 1 )

Baca cerita ...

SN 47.52 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Pācīnaninna 2 )

Baca cerita ...

SN 47.53 ) sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Pācīnaninna 3 )

Baca cerita ...

SN 47.54 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Pācīnaninna 4 )

Baca cerita ...

SN 47.55 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Pācīnaninna 5 )

Baca cerita ...

SN 47.56 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Pācīnaninna 6 )

Baca cerita ...

SN 47.57 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Samuddaninna 1 )

Baca cerita ...

SN 47.58 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Samuddaninna 2 )

Baca cerita ...

SN 47.59 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Samuddaninna 3 )

Baca cerita ...

SN 47.60 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Samuddaninna 4 )

Baca cerita ...

SN 47.61 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Samuddaninna 5 )

Baca cerita ...

SN 47.62 ) Sungai Gangga—Arah Timur, dan seterusnya( Samuddaninna 6 )

Baca cerita ...