Anusaya Vagga

AN 7.11 )煩惱潛在趨勢經第一 ( Anusaya [Anusaya 1] )

Baca cerita ...

AN 7.11–12 )煩惱潛在趨勢經第一 ( Anusaya, Anusayappahāna [Anusaya 1–2] )

Baca cerita ...

AN 7.12 )煩惱潛在趨勢經第二 ( Anusayappahāna [Anusaya 2] )

Baca cerita ...

AN 7.13 )家經 ( Kulūpagamana [Kula] )

Baca cerita ...

AN 7.14 )人經 ( Āhuneyyapuggala [Puggala] )

Baca cerita ...

AN 7.15 )水譬喻經 ( Udakūpamapuggala [Udakūpamā] )

Baca cerita ...

AN 7.16 )隨觀無常經 ( Aniccānupassī )

Baca cerita ...

AN 7.17 )隨觀苦經 ( Dukkhānupassi [Dukkhānupassī] )

Baca cerita ...

AN 7.18 )隨觀無我經 ( Anattānupassī )

Baca cerita ...

AN 7.19 )涅槃經 ( Sukhānupassī [Nibbāna] )

Baca cerita ...

AN 7.20 )無十之事經 ( Niddasavatthu )

Baca cerita ...