Wisuda upāsaka/upāsikā


2016-10-29 08:18:36
Esāham bhante, sucira-parinibbutampi,
Tam Bhagavantam saraṇam gacchāmi,
Dhammañca bhikkhu-sanghañca.
Upāsakam (upāsikam) mam bhante dhāretu,
Ajjatagge pānupetam saraṇam gatam.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com