Sariputta | Paritta | Shakyamuni buddha Sariputta

Shakyamuni buddha


2017-05-09 04:29:24
Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com