Sariputta | Paritta | Medicine Buddha Mantra Sariputta

Medicine Buddha Mantra


2017-05-13 04:55:15
Tadyata
om Bekandze Bekandze
Maha Bekandze
Radza Samunggate Soha
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com