Sariputta | Paritta | Lien Che Can 蓮 池 讚 Sariputta

Lien Che Can 蓮 池 讚


2024-03-22 16:21:16
蓮池海會  彌陀如來  
LIEN CHE HAI HUI MI THUO RU LAI
 
觀音勢至坐蓮臺      
KWAN YIN SHE CE CUO LIEN THAI
 
接引上金階  
CIE YIN SHANG CIN CIE 
 
大誓弘開  普願離塵埃        
TA SHE HUNG KHAI   PHU YEN LI CHEN AI
 
南無蓮池海會菩薩摩訶薩 (三稱)      
NAMO LIEN CHE HAI HUI  PHU SA ' MO HE SA'       (3x)
 
Kritik dan Saran, Hubungi : cs@sariputta.com