Sariputta

Komunitas Samaggi JayaINFORMATION
Komunitas :  Samaggi Jaya
Kategori :  Vihara
Alamat :  Jl. Ir. Soekarno No.67, Sentul, Kepanjenkidul, Blitar, Jawa Timur
Website :   http://samaggi-phala.or.id/
Telepon :  0342802616
Struktur Organisasi
  • Kepala Vihara : Bhikkhu Uttamo
  • Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com