Bhikkhu Kamsai Sumano Mahāthera

Bhikkhu Kamsai Sumano Mahāthera adalah guru pengajar tetap dan utama Latihan Meditasi Brahmacari/ni selama lebih dari 15 tahun di Vipassana Graha, Lembang Bandung. Beliau adalah salah satu Dhammaduta yang sangat berjasa di Indonesia. Bhante Kamsai Sumano Mahathera (Phrakhrupalad Kamsai Pomsiri)   mendapat Piagam Pembabaran Dhamma terbaik yang terpilih dari Dhammaduta Thailand di luar negeri dari 4 benua.Penyerahan gelar tersebut  diberikan kepada Beliau di Bangkok pada tanggal 29 Mei 2015 oleh Putri Sirindon, (putri dari Raja Thailand), untuk mewakili Raja Bumibol.

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com