Tanya Jawab 43

Tanya Jawab 01-50

👁 1 View
2017-09-20 08:22:20

Umat Bertanya :

Asalkan menfokuskan pikiran melafal Namo Amituofo, maka dapat terlahir ke Alam Sukhavati, jika memang demikian mengapa kita masih harus mengamalkan sila dan sepuluh kebajikan lagi?

Master Chin Kung Menjawab :

Andaikata anda memang menfokuskan pikiran melafal Amituofo, anda boleh tidak perlu menjalankan sepuluh kebajikan karena sepuluh kebajikan anda telah sempurna;anda boleh tidak perlu mengamalkan lima sila karena lima sila anda telah sempurna; bukan hanya lima sila dan sepuluh kebajikan anda yang telah sempurna, bahkan sila Bodhisattva anda juga telah sempurna.

Buddha Amitabha adalah insan yang paling baik yang terunggul tiada taranya, jika hatimu dan Hati Buddha sudah terjalin, bagaimana mungkin anda kini bukan orang baik terunggul?

Tetapi jika anda melafal Amituofo, di dalamnya masih tercampur khayalan, masih ada niat mementingkan diri sendiri, gosip, dosa, lobha moha dan keangkuhan, maka jika anda tidak melatih sepuluh kebajikan, tidak menjalankan lima sila, maka anda pasti tidak bisa terlahir ke Alam Sukhavati, aturan ini harus dipahami, jangan sampai salah menafsirkan makna yang terkandung di dalam sutra.

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com