Puja 02

Tanya Jawab Seputar Puja

👁 1 View
2017-09-21 10:47:42

Pertanyaan :

Murid telah mengambil Visudhi Trisarana, sejak dulu di rumah ada memuja Dewa Bumi dan Dewi Mazu, bagaimana sebaiknya?

Master Chin Kung Menjawab :

Dua rupang Dewa dan Dewi ini boleh diletakkan di sisi kanan dan kiri rupang Buddha. Mereka adalah Dewa Pelindung Dharma, mereka akan bersama-sama dirimu belajar Ajaran Buddha, anda boleh mewakili mereka mengambil Visudhi Trisarana, mereka juga adalah murid Buddha, melatih diri bersama-sama, sangat bagus!

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com